Sądny dzień dla chwilówek

Od 11 marca 2016 r. prawo będzie określać maksymalny koszt pożyczki. Firmy pożyczkowe będą zarabiać mniej i nie będzie im się opłacać udzielanie kolejnych pożyczek tej samej osobie.  Jak parabanki sobie z tym poradzą? Udzielą kolejnych pożyczek z minimalnym zyskiem, czy odeślą klientów do konkurencji?

Nowe prawo

W dniu 11 marca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o kredycie konsumenckim. Pojawi się nowy przepis, który wprowadza limit na maksymalne pozaodsetkowe koszty pożyczek.

Przypomnijmy. Parabanki zarabiają nie na odsetkach, czyli na oprocentowaniu pożyczek, ale głównie na różnego rodzaju opłatach dodatkowych, prowizjach, ubezpieczeniach, itp.

Maksymalne oprocentowanie pożyczki, także chwilówki, nie może przekraczać czterokrotności stopy lombardowej NBP, która obecnie wynosi 2,5% w skali roku, a więc parabanki także chwilówek mogą udzielać na maksymalnie 10% w skali roku.

Udzielanie chwilówek na 10% rocznie jest oczywiście dla parabanków nieopłacalne, choćby z uwagi na ryzyko, jakie ponoszą, udzielając tego typu pożyczek osobom z nieudokumentowaną sytuacją majątkową, dlatego starają się zarabiać na opłatach za udzielenie pożyczki albo prowizjach.

W ten sposób rzeczywisty koszt chwilówki może wynosić nawet kilka tysięcy procent rocznie.

Nowe prawo ma to zmienić.  

Limit kosztu pożyczek

Zgodnie z art. 36 a Ustawy o kredycie konsumenckim maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki nie może przekroczyć sumy: 25% kwoty kredytu i 30% kwoty pożyczki za każdy dzień.

Maksymalne pozaodsetkwoe koszty pożyczki będą obliczane według następujacego wzoru: 

MPKK ≤  (K x 25%) + (K x n/R x 30%)

Gdzie:
MPKK - maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu
K - całkowita kwota kredytu
n - okres spłaty wyrażony w dniach
R - liczba dni w roku

Rozważmy to na podstawie przykładu.

Pożyczamy 1000 zł na okres 30 dni. Maksymalny koszt pożyczki nie może zatem być większy niż 283,29 zł.

Z czego to wynika? 

25% od 1000 zł to 250 zł, zaś 30 % kosztu udzielenia pożyczki na okres 30 dni to kwota 24,99 zł. Doliczmy jeszcze jakieś 8,3  zł oprocentowania (jedynie 10% w skali roku / 12 miesięcy).

Kolejna pożyczka za darmo?

Rewolucyjność nowych rozwiązań prawnych wynika z tego, iż maksymalny pozaodsetkowy  koszt pożyczki dotyczy wszystkich pożyczek udzielonych przez tę samą firmę pożyczkową temu samemu pożyczającemu  przez okres 120 dni.

Jeżeli zatem nie spłacimy jeszcze jednej pożyczki, a w ciągu następnych 120 dni od wzięcia pierwszej pożyczki weźmiemy następną u tego samego kredytodawcy, to nie możemy zapłacić więcej niż maksymalne oprocentowanie, czyli 10% w skali roku. Żadne inne koszty nie są już dopuszczalne.

Przykład:
Wzięliśmy 1000 zł pożyczki, za którą zapłaciliśmy maksymalną kwotę 283,29 zł. Jeżeli w ciągu następnych 120 dni od udzielenia poprzedniej pożyczki wzięliśmy kolejne 1000 zł to powinniśmy zapłacić jedynie 8,3 zł.

Przedłużenie spłaty odpłatne tylko przez 4 miesiące?

W razie odroczenia spłaty powyższy wzór do obliczenia maksymalnej kwoty zastosujemy jedynie do tej części pożyczki, której nie spłaciliśmy.

Przykład
Pożyczyliśmy 1000 zł. Pozostało nam do spłaty 500 zł. W razie przedłużenia terminu spłaty na następnych 30 dni zapłacimy 141,60 zł, czyli połowę kwoty, jaką zapłaciliśmy za pożyczonych 1000 zł.

Według ustawy wszystkie koszty i opłaty, które pożyczający ma ponieść w związku z odroczeniem spłaty pożyczki, naliczane będą jedynie w okresie 120 dni od wypłaty kredytu. 

Jak się zatem wydaje, po tym okresie przedłużenie spłaty powinno kosztować jedynie tyle co maksymalne oprocentowanie, czyli 10% w skali roku.

Pytanie tylko czy w tej sytuacji parabanki będą przedłużały termin spłaty po upływie 120 dni od udzielenia pierwszej pożyczki?

Co jeśli parabank naliczy więcej niż może?

W takich wypadkach ustawa stanowi jasno. 

Firmie pożyczkowej nie należą się pozaodsetkowe koszty kredytu w części przekraczającej maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu. 

Nie musimy więc tych kosztów płacić.

Co zrobią parabanki?

Niewątpliwe zastosują się do nowych przepisów. 

Część z nic już teraz oferuje pożyczki, których koszt nie przekracza maksymalnej kwoty. 

Można jedynie zastanawiać się jak firmy pożyczkowe potraktują klientów zaciągających kilka pożyczek. 

Udzielą ich za niewielką opłatą czy odeślą do konkurencji?

ZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych