Vivus - dobra pożyczka przez internet

Vivus - dobra pożyczka przez internet
Promocja "Święta z Vivus"

Konkurs z nagrodami Święta z Vivus


Każdy kto weźmie pożyczkę na vivus.pl może wygrać nagrody, w tym m.in. telewizory, konsole do gier i tablety.

Konkurs rozpoczyna się dnia 16 listopada 2015 roku o godzinie [00:01] i kończy w dniu 30 grudnia 2015 roku o godzinie 23:59:59.
Warunki udziału w konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w Czasie trwania Konkursu złożyły wniosek o przyznanie Pożyczki i wnioskowana Pożyczka została im udzielona przez Organizatora.


Sprzedaż Pożyczek uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się dnia 16 listopada 2015 roku o godzinie 00:01 i zakończy w dniu 30 grudnia 2015 roku o godzinie 23:59:59.

Pożyczki udzielone przed lub po wyżej wskazanym terminie nie uprawniają do wzięcia udziału w Konkursie.

Następnie po otrzymaniu Pożyczki i zapoznaniu się z Zaproszeniem do udziału w Konkursie wejść na stronę internetową www.swietazvivus.pl i odpowiedzieć poprawnie na dwa pytania konkursowe na niej zamieszczone oraz udzielić najciekawszej i najbardziej oryginalnej odpowiedzi na pytanie finałowe.

W Zgłoszeniu konkursowym zamieszczonym na stronie internetowej www.swietazvivus.pl, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przebiegu Konkursu przez Organizatora konkursu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Wypełnić wszystkie pola formularza Zgłoszenia konkursowego: imię, nazwisko, numer pożyczki, adres e-mail, numer telefonu.

W przypadku, gdy Uczestnik w trakcie trwania Konkursu odstąpi od Umowy pożyczki zaciągniętej w terminie wymienionym w ust. 1 niniejszego artykułu lub złoży wypowiedzenie od Umowy pożyczki bądź będzie posiadać zaległości ze spłatą pożyczki udzielonej w trakcie trwania Konkursu, wówczas traci status Uczestnika Konkursu oraz traci prawo do otrzymania nagród przewidzianych w Konkursie.

Jedna Pożyczka udzielona Uczestnikowi w Czasie trwania Konkursu może być zgłoszona w Konkursie tylko jeden raz i tylko przez jednego Uczestnika.

Jeden Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Pożyczek, które zostały mu udzielone w Czasie Trwania Konkursu.

Uczestnik Konkursu może dokonać jednego Zgłoszenia konkursowego przypadającego na jedną Pożyczkę.

Nagrody

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

a) Nagroda główna: 3 x nagroda rzeczowa w postaci telewizora marki LG 50” LED LG 50LF5800 Full HD Smart TV o wartości 2149 złotych i dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 239,00 złotych; 

b) Nagroda drugiego stopnia: 3 x nagroda rzeczowa w postaci Konsoli Sony PlayStation 4 (PS4) 500GB o wartości 1490 złotych i dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 166 złotych;
c) Nagroda trzeciego stopnia: 5 x nagroda rzeczowa w postaci tabletu Tablet Samsung Galaxy Tab E 9.6" Quad-Core 1.3 GHz 8GB Android 5.0 Wifi czarny (T560) o wartości 749,00 złotych;
d) Nagroda czwartego stopnia: 5 x nagroda rzeczowa w postaci kamery sportowej GoPro HERO o wartości 539,00 zł;

e) Nagroda piątego stopnia: 100 x nagroda pieniężna w wysokości 200 zł (dwieście);

f) Nagroda szóstego stopnia: 100 x nagroda w postaci rabatu na Prowizję w wysokości 50% wartości Prowizji za udzielnie kolejnej Pożyczki udzielonej Uczestnikowi przez Organizatora;

g) Nagroda siódmego stopnia: 100 x nagroda w postaci rabatu na Prowizję w wysokości 30% wartości Prowizji za udzielnie kolejnej Pożyczki udzielonej Uczestnikowi przez Organizatora; 

h) Nagroda ósmego stopnia w postaci rabatu w wysokości 10% wartości Prowizji za udzielnie kolejnej Pożyczki udzielonej Uczestnikowi przez Organizatora.

Wyniki Konkursu będą dostępne do wglądu na stronie internetowej www.swietazvivus.pl przez okres dwóch tygodni począwszy od 12 stycznia 2016 roku.

Więcej informacji w regulaminie http://www.swietazvivus.pl/regulamin.pdf
WNIOSEK       


ZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych