Co to jest przedawnienie, jakie są skutki i terminy przedawnienia długów, przestępstw i wykroczeń oraz kar i środków karnych

Co to jest przedawnienie, jakie są skutki i terminy przedawnienia długów, przestępstw i wykroczeń oraz kar i środków karnych

Co to jest  przedawnienie długu


Przedawnienie to instytucja prawna, która polega na tym, iż po upływie określonego czasu wierzyciel nie może przymusowo dochodzić swoich roszczeń wobec wierzyciela, jeżeli dłużnik podniesie zarzut przedawnienia.

Innymi słowy, jeżeli dług się przedawni, to wierzyciel może wnieść sprawę do sądu, ale jej nie wygra w sytuacji, gdy dłużnik podniesie zarzut przedawnienia.

Fakt, iż dług jest przedawniony nie oznacza, że wierzyciel nie może podjąć próby jego egzekwowania na innej drodze niż sądowa, np. poprzez negocjacje z dłużnikiem.
Przedawnienie długu nie wyklucza również zakazu wpisania dłużnika do rejestrów dłużników niewypłacalnych.

Kiedy przedawnienie długu jest skuteczne


Przedawnienie jest skuteczne tylko w razie podniesienia zarzutu przez dłużnika.
Jeżeli przed sądem dłużnik nie podniesie zarzutu przedawnienia to wierzyciel może uzyskać korzystny wyrok.

Z niewiedzy tej często korzystają windykatorzy, którzy wnoszą do sądu sprawy o długi nawet sprzed kilkunastu lat.


Przerwanie biegu przedawnienia długu - przyczyny i skutki


Terminy przedawnienia są niekiedy bardzo krótkie - czasem wynoszą nawet 1 rok.
W określonych przez prawo sytuacjach terminy te ulegają przedłużeniu do 10 lat.

Bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.
Należy to mieć na uwadze przy obliczaniu terminu przedawnienia.

Jak liczyć termin przedawnienia długu


Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Terminy przedawnienia długu


Kodeks cywilny rozróżnia ogólne i szczególne terminy przedawnienia.

Ogólny termin przedawnienia to:

- 3 lata dla roszczeń okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- 10 lat dla pozostałych roszczeń.

Przepisy prawa przewidują jednak szereg wyłączeń od tych terminów, ustanawiając najczęściej krótsze okresy przedawnienia dla poszczególnych roszczeń - te szczególne terminy znajdziesz w tym serwisie.


Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary lub środka karnego


Od przedawnienia długu należy odróżnić przedawnienie karalności przestępstwa lub wykroczenia, a także przedawnienie wykonania orzeczonej kary lub środka karnego.

W razie przedawnienia karalności przestępstwa lub wykroczenia nie można ukarać sprawcy.

W razie przedawnienia wykonania kary lub środka karnego nie można ich wykonać.


Terminy przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary lub środka karnego


Terminy te są różna i zależą od wagi czynu oraz rodzaju wymierzonej kary.

Poszczególne terminy przedawnienia karalności czynu oraz wykonania kary  lub środka karnego znajdziesz w tym serwisie.

Jak liczyć termin przedawnienia przestępstwa i wykroczenia


Terminy przedawnienia przestępstwa i wykroczenia należy liczyć od czasu ich popełnienia.

Jak liczyć termin przedawnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego


Terminy przedawnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego  należy liczyć od końca roku, w którym upływa termin płatności należności publicznoprawnej (np. podatku) lub od dnia powstania długu celnego.


Jak liczyć termin przedawnienia wykonania kary lub środka karnego


Terminy przedawnienia wykonania kary lub środka karnego liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia (wyroku), w którym orzeczono karę lub środek karny. 

Więcej o przedawnieniu długu
Wzór pisma w przedmiocie zarzutu przedawnienia roszczenia

ZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych