Windykacja - bat na nieuczciwe firmy windykacyjne?

Windykacja - bat na nieuczciwe firmy windykacyjne?

Firmy windykacyjne i windykacja - jak wygrać?


Walka z nieuczciwymi firmami windykacyjnymi może okazać się bardzo prosta. 

Wystarczy narazić je na konieczność pokrycia kosztów postępowania przed sądem. 

Koszty te są niekiedy znaczne i obejmują również koszty zastępstwa procesowego. 

Jeden z problemów stanowi nawiązanie współpracy między potrzebującymi pomocy prawnej dłużnikami a profesjonalnymi pełnomocnikami, adwokatami i radcami prawnymi.

Osoby zadłużone na koszt windykatora mogą zapewnić sobie profesjonalną pomoc prawną, liczyć na pewną wygraną, jak również bezstresowo przejść przez trudny okres w życiu - wszystkim przecież zajmie się ich prawnik.
Firmy windykacyjne przed sądem często domagają się zapłaty nieistniejących długów (których w ogóle nie było, należących do innej osoby lub spłaconych), przedawnionych lub dotkniętych poważnymi wadami formalnymi, np. związanych z umową kupna wierzytelności.

Dla wykwalifikowanego prawnika nie są to sprawy skomplikowane czy czasochłonne. 

Takie sprawy są przy tym łatwe do wygrania. 

Wystarczy, że pełnomocnik podniesie przed sądem odpowiedni zarzut, np. przedawnienia i powództwo zostanie oddalone albo windykator sam zrezygnuje z dochodzenia wierzytelności, aby zminimalizować straty.

Zgodnie z procedurą cywilną strona przegrywająca proces jest zobowiązana do zwrotu przeciwnikowi niezbędnych kosztów obrony, w tym m.in. musi pokryć wynagrodzenie adwokata. 

Koszty te mogą być znaczne. Ich wysokość uzależniona jest od kwoty, jakiej żąda windykator.

Ile żąda windykator Ile zapłaci windykator adwokatowi 
do 500 zł 360 zł
powyżej 500 zł do 1500 zł 1200 zł
powyżej 1500 zł do 5000 zł 2400 zł
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł 4800 zł
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł 7200 zł
Powyżej 200.000 zł 14.400 zł

Jest to więc łatwy zarobek dla adwokata lub radcy prawnego. 

Profesjonalni pełnomocnicy i dłużnicy mają zatem zbieżne interesy. 

Prawnicy mogą liczyć na łatwy i czasem znaczny zarobek, natomiast dłużnicy mogą uzyskać darmową pomoc prawną i dużą szansę na uniknięcie egzekucji nienależnego windykatorowi świadczenia. 

Jedynie windykatorzy mogą być stratni, bo będą musieli ponosić dodatkowe koszty swojej nieuczciwości - pokryć koszty postępowania i zapłacić prawnikowi dłużnika.
Dlaczego zatem dłużnicy tak rzadko korzystają z usług profesjonalnych pełnomocników?

Przyczyn jest kilka.

Przede wszystkim osoby zadłużone przeważnie nie posiadają wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących kosztów postępowania cywilnego. 

Nie wiedzą kiedy i w jakich okolicznościach należy im się zwrot kosztów zastępstwa procesowego. 

Nie wiedzą także ile muszą zapłacić prawnikowi za reprezentowanie przed sądem. 

Dodając do tego, że w powszechnej opinii usługi prawne jawią się jako drogie, zaś kondycja finansowa osób zadłużonych nie jest najlepsza, istnieje poważna bariera przed szukaniem przez nich pomocy prawnej u profesjonalistów.

Pośrednio do tej sytuacji przyczyniły się samorządy adwokackie i radcowskie, które zakazują adwokatom i radcom prawnym reklamowania swoich usług. 

Nie mogą oni informować o stosowanych przez siebie cennikach, a już całkowicie niewyobrażalne jest, aby mogli konkurować między sobą nie tylko jakością świadczonych usług, ale także promocjami, rabatami czy szeroko rozumianą polityką cenową.

Kolejnym powodem, niezrozumiałym dla przeciętnej osoby szukającej pomocy prawnej, a więc tak naprawdę konsumenta, jest brak możliwości ustalenia z adwokatem lub radcą prawnym wysokości wynagrodzenia zależnego tylko od wyniku sprawy. 

Tak samorząd adwokacki jak i radcowski stanowczo to wykluczają. 

Nie można zatem umówić się z pełnomocnikiem, iż należne mu wynagrodzenie otrzyma tylko w razie wygrania sprawy. 

Przynajmniej oficjalnie, bo nie stanowi tajemnicy, iż młodzi prawnicy, szczególnie wchodzący na rynek, chętnie przyjmują tego typu sprawy

Jeżeli więc podejrzewasz, że windykator żąda zapłaty przedawnionego długu, to nie czekaj, tylko szybko udaj się do najbliższego adwokata lub radcy prawnego.

ZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych