Windykator - co może a czego nie może

Co może windykator?

 

Wokół pracy windykatorów narosło wiele mitów. Dotyczą one również uprawnień przysługujących im wobec dłużników. Odpowiedź na tytułowe pytanie „Co może windykator?” jest jednak bardzo prosta. Windykator może tyle samo (ni mniej, ni więcej) co każdy z nas, w sytuacji gdy ktoś jest nam winny pieniądze i chcemy je odzyskać.

Windykator, jak i wierzyciel, może więc przede wszystkim zwrócić się do sądu z odpowiednim wnioskiem, np. wnieść pozew o zapłatę, a następnie, po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia, wystąpić do komornika o wyegzekwowanie należności. Przed skorzystaniem z drogi sądowej dopuszczalny jest kontakt windykatora (wierzyciela) z dłużnikiem, w celu skłonienia go do dobrowolnej zapłaty. Innym uprawnieniem windykatora jest wpisanie opornego dłużnika do rejestru informacji gospodarczej, co niekiedy stanowi dla dłużnika większą dolegliwość niż sam udział w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. I to jest w zasadzie całokształt uprawnień windykatora.

Jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy przysłowiowym Panem Kowalskim, który chce samodzielnie odzyskać pieniądze pożyczone członkowi rodziny albo sąsiadowi, a profesjonalnym windykatorem. 

Profesjonalista dysponuje odpowiednim zapleczem organizacyjnym, finansowym, wiedzą oraz doświadczeniem. Zasoby te pozwalają mu na znacznie większe możliwości działania. Może korzystać z pomocy specjalistów, np. prawników. Potrafi zbierać i analizować niezbędne do dochodzenia roszczeń informacje o dłużniku. Zna i umiejętnie stosuje także sztuczki psychologicznie, np. poprzez właściwe formułowanie treści korespondencji, wysyłanie negocjatorów do miejsca zamieszkania lub pracy dłużnika, wykonywanie do niego telefonów o różnych porach, itp. 

Należy jednak podkreślić, że windykator, tak jak każdy inny podmiot, musi działać w ramach obowiązującego prawa, inaczej narazi się na odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną. 
Ciekawostką jest, że niektóre firmy windykacyjne, nawet te najbardziej znane, zobowiązały się do stosowania zasad dobrych praktyk windykacyjnych (zobacz)

O tym czego nie może windykator w części następnej.
Stan prawny na dzień 22 lipca 2014 r.

ZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych