Wcześniejsza spłata pożyczki = zwrot pieniędzy

Wcześniejsza spłata pożyczki = zwrot pieniędzy

Spłaciłeś pożyczkę przed terminem? Należą Ci się extra pieniądze.

Utworzono: 2019-11-07 Data publikacji: Aktualizacja: 2019-11-08Autor: Opublikował: SeoMasterSova

Wcześniejsza spłata pożyczki oznacza zwrot części kosztów, jakie poniosłeś w związku z zawarciem umowy pożyczki.

Dotyczy to także prowizji za udzielenie prowizji, co do tej pory firmy pożyczkowe i banki kwestionowały.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 11 września 2019 r. wydał w tej sprawie wyrok korzystny dla konsumentów.

Są też pierwsze decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które zmuszają krnąbrne firmy pożyczkowe do zwrotu pieniędzy Klientom.

Co ciekawe odzyskać pieniądze możesz także wtedy, gdy pożyczkę przed terminem spłaciłeś nawet dawno temu.

Zobacz ile możesz zyskać, jakie warunki trzeba spełnić, kto może otrzymać zwrot kosztów, a także co zrobić, gdy firma finansowa nie chce Ci oddać pieniędzy.


Pieniądze zwrócone za wcześniejszą spłatę pożyczki
Za spłatę pożyczki przed terminem należy Ci się częściowy zwrot kosztów. Także prowizji. Firmy pożyczkowe nie mogą już unikać jej zwrotu.

Ile możesz odzyskać pieniędzy w razie wcześniejszej spłaty pożyczki?

To zależy od tego, jakie koszty musiałeś zapłacić za udzielenie pożyczki.

Generalnie powinieneś dostać tyle, ile miałeś zapłacić za okres umowy od momentu spłacenia pożyczki do daty ustalonej w umowie.

Firma finansowa powinna Ci zwrócić odpowiednią część wszystkich kosztów, jakie poniosłeś w związku z zawarciem umowy pożyczki.

Koszty te to np.: odsetki, prowizje, opłaty przygotowawcze, itp.

W przypadku prowizji za udzielenie pożyczki można z powrotem otrzymać całkiem sporą sumkę.

Przykład:

Zobaczmy jak to będzie wyglądało na przykładzie prowizji.

Zawarłeś umowę pożyczki na okres 12 miesięcy.
Za udzielenie pożyczki zapłaciłeś prowizję w kwocie 900 zł.
Pożyczkę spłaciłeś po 4 miesiącach, czyli po upływie 1/3 okresu, na jaki zawarłeś umowę pożyczki.
Firma pożyczkowa powinna Ci więc zwrócić 2/3 prowizji, czyli 600 zł.


Jakie warunki trzeba spełnić, aby odzyskać pieniądze w razie wcześniejszej spłaty pożyczki?

1. Musisz być konsumentem, czyli osobą fizyczną, a umowa pożyczki nie może być związana bezpośrednio z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową .

2. Pożyczka nie może być większa niż 255.550 zł .

3. Musisz spłacić pożyczkę przed terminem określonym w umowie (czyli wcześniej niż powinieneś).

Niedużo tych warunków prawda? Spełnia je większość osób korzystających z chwilówek i szybkich pożyczek na raty.


Kto może wcześniej spłacić pożyczkę?

Każdy. Ty też. Gwarantuje Ci to prawo .


Spłaciłem pożyczkę dawno temu, czy należy mi się zwrot pieniędzy?

Tak, jeżeli od wcześniejszej spłaty pożyczki nie minęło:
3 lata w przypadku pożyczki ratalnej
6 lat w przypadku chwilówki.

Jeżeli w tym czasie skierujesz sprawę do sądu, to okres przedawnienia zostanie przedłużony.


Jak odzyskać należne pieniądze w razie spłaty pożyczki przed terminem?

Firma pożyczkowa powinna sama zwrócić Ci pieniądze na wskazany rachunek.

Jeśli tego nie zrobi albo zwróci mniej pieniędzy niż powinna, to musisz złożyć reklamację.

Jeżeli mimo reklamacji dalej nie otrzymasz zwrotu należnych pieniędzy pozostaje ci droga sądowa albo zwrócenie się o pomoc do Rzecznika Finansowego lub do Rzecznika konsumentów.

Możesz też zawiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nieuczciwych praktykach firmy pożyczkowej.

Miejmy nadzieję, że po wyroku TSUE nie trzeba będzie walczyć z firmami pożyczkowymi o zwrot uiszczonych kosztów pożyczki.

Na miano Dobrej Pożyczki może zasłużyć tylko pożyczka oferowana przez firmę prezstrzegającą prawo i dobre obyczaje.

Sposób i procedura rozpatrywania reklamacji przez firmy pożyczkowe uregulowany jest w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finasowego i o Rzeczniku Finansowym .

Jak złożyć reklamację?

Reklamację możesz złożyć:
- w formie pisemnej - osobiście w siedzibie firmy pożyczkowej albo wysłać ją pocztą;
- ustnie przez telefon albo do protokołu w siedzibie firmy pożyczkowej;
- drogą elektroniczną, jeżeli firma finansowa to umożliwia (a najczęściej tak jest).

Najlepiej reklamację wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru albo złożyć na piśmie w siedzibie firmy (potwierdzeniem złożenia reklamacji w tym przypadku może być np. pieczątka z datą i podpisem osoby upoważnionej do odbierania korespondencji w firmie pożyczkowej na kserokopii reklamacji).

Te sposoby są najlepsze, bo będziesz miał dowód na złożenie reklamacji i daty, kiedy to zrobiłeś.

Najłatwiej jednak reklamację złożyć wysyłając ją na wskazany adres e-mail lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej firmy pożyczkowej (co niekiedy może wymagać zalogowania się na konto klienta).


Co się dzieje z reklamacją?

Firma pożyczkowa powinna reklamację rozpatrzyć.

Ma na to 30 dni od otrzymania reklamacji.

Odpowiedź o decyzji powinieneś otrzymać w postaci papierowej albo pocztą elektroniczną (jeśli się na to zgodzisz).

Jeżeli jednak Twoja sprawa jest skomplikowana firma pożyczkowa może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji do 60 dni.

O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji musisz zostać poinformowany. Firma pożyczkowa powinna Ci przy tym wyjaśnić przyczynę opóźnienia rozpatrzenia reklamacji i wskazać okoliczności, które trzeba wyjaśnić, aby można było reklamację rozpatrzyć.

Jeżeli termin rozpatrzenia reklamacji minął, a Ty nie otrzymałeś odpowiedzi, to zgodnie z prawem uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona z Twoją wolą (art. 8 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym).

To wszystko jest uregulowane w Ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finasowego i o Rzeczniku Finansowym.


Odmówiono Ci zwrotu pieniędzy i co dalej? Gdzie szukać pomocy?

No cóż, nie można wykluczyć, że znajdą się firmy pożyczkowe, które nie będą chciały Ci oddać należnych pieniędzy.

Wtedy pozostaje Ci iść do sądu - czego nie polecamy, bo to kosztuje pieniądze, czas i nerwy.

Uwaga! Chyba, że upływa termin przedawnienia - wtedy nie zwlekaj i złóż pozew do sądu, co przedłuży termin przedawnienia na dalsze 3 albo 6 lat.

Łatwiej i szybciej zmusisz firmę pożyczkową do przestrzegania Twoich praw, jeżeli poprosisz o pomoc Rzecznika Finansowego.

W tym celu musisz wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o sprawdzenie, czy nieuwzględnienie Twoich żądań przez firmę pożyczkową było zasadne.

Więcej informacji na temat Rzecznika Finansowego i tego w jaki sposób uzyskać jego pomoc znajdziesz na stronie www.rf.gov.pl. Są tam porady i wzory pism. Wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego nie jest skomplikowany i bardzo łatwo go złożyć.

Jeżeli boisz się, że nie poradzisz sobie sam, to możesz skorzystać także z pomocy najbliższego Rzecznika konsumentów, którego znajdziesz w pobliskim mieście powiatowym (więcej informacji na www.dlakonsumenta.pl). Rzecznik konsumentów udzieli ci pomocy prawnej, pomoże napisać odpowiednie pisma, a nawet sam interweniować w Twojej sprawie u firmy pożyczkowej.

Polecamy też zwrócenie się o pomoc do Macieja Samcika, dziennikarza ekonomicznego i blogera, który ma na swoim koncie wiele wygranych walk z firmami finansowymi.

EKIPA SAMCIKA może zadziałać również Twojej Sprawie.


Podsumowanie

Nie budzi wątpliwości, że sprawa zwrotu wszystkich opłat, w tym prowizji, za wcześniejszą spłatę pożyczki została już definitywnie wyjaśniona.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11 września 2019 r., w sprawie C-383-18, wyraził się jasno:
„Prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.”


Pieniądze zwrócone za wcześniejszą spłatę pożyczki
Unia po stronie konsumentów. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 września 2019 r. jest przełomowy dla osób korzystających z pożyczek i kredytów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził zaś, że:
„Konsument, który spłacił kredyt, a kredytodawca się z nim nie rozliczył z pobranych opłat, powinien złożyć reklamację, powołując się na orzeczenie TSUE. Po odrzuceniu reklamacji pomocą służy Rzecznik Finansowy. Konsument może również dochodzić swoich praw w sądzie.”


Pieniądze zwrócone za wcześniejszą spłatę pożyczki
Marek Niechciał Prezez UOKiK: "Apeluję do kredytodawców, aby respektowali wyrok TSUE. Można uniknąć interwencji UOKiK, a przypomnę, że maksymalna kara za naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim może wynieść do 10 proc. obrotu." (źródło: UOKiK, strona dostępna na dzien 7 listopada 2019 r.).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy tym nie próżnuje. Na dzień 11 września 2019 r. UOKiK przedstawił zarzuty 21 firmom z sektora pozabankowego, a 8 dalszych postępowań się toczy. Kolejne sprawy, w razie potrzeby, będą zaś wszczynane na bieżąco."


Przepisy prawne

Podstawą żądania zwrotu wszystkich kosztów pożyczki w przypadku wcześniejszej jej spłaty jest art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Art. 49. Ustawy o kredycie konsumenckim
ust. 1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

I choć przepis ten wydaje się nie budzić wątpliwości, to firmy pożyczkowe i banki odmawiały zwrotu prowizji.

Nie wdając się w szczegóły.

Najczęstszym powodem niezwracania prowizji w przypadku spłaty pożyczki (kredytu) przed terminem miał być fakt, że prowizja stanowi wynagrodzenie za czynności związane z zawarciem umowy pożyczki i nie jest kosztem, który dotyczy okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy pożyczki.

Dopiero wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r. (C-383/18) w sprawie Lexitor sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A i mBank S.A. ostatecznie roztrzygnął spór.

W razie spłaty pożyczki przed terminem firma pożyczkowa ma obniżyć wszystkie koszty pożyczki, tj. opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia.

I oddać je Klientowi.


Źródło:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r. (C-383/18) w sprawie Lexitor sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A i mBank S.A.

Decyzja Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów (DOZIK-7.610.5.2017.MJO.KJ) z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Aasa Polska S.A.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Ustawa z dnia 5 września 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego - wyrok TSUE” - źródło: strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (strona dostępna na dzień 07 listopada 2019 r.)

ZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych