Szukasz pożyczki dla firmy? Zobacz faktoring

Szukasz pożyczki dla firmy? Sprawdź faktoring
Utworzono: 2021-07-14 Data publikacji: Aktualizacja: 2021-07-14Autor: Opublikował: SeoMasterSova

Jesteś przedsiębiorcą?

Potrzebujesz pieniędzy?

Sprawdź faktoring Faktoring na telefon
Dostęp do usług faktoringowych  nigdy nie był tak łatwy. Wystarczy telefon i dostęp do internetu.


Faktoring to szybki, tani i bezpieczny sposób na finansowanie działalności dla firm, które świadczą usługi lub sprzedają towar z odroczonym terminem płatności.

Nie musisz brać pożyczek.

Nie musisz czekać cierpliwie na zapłatę.

Nie martw się o to, czy Twój kontrahent zapłaci.

W takich sytuacjach zawsze  możesz skorzystać z faktoringu.

W 2018 r. z tej formy finansowania w Polsce skorzystało około 17.000 firm.

Co ciekawe z faktoringu możesz teraz skorzystać całkowicie online.


Spis treści:

- w ujęciu prawnym
- w ujęciu ekonomicznym
- kto może skorzystać z faktoringu

- właściwy
- niewłaściwy
- otwarty, półotwarty, ukryty
- globalny
- wymagalnaściowy
- nanofaktoring, mikrofaktoring

- firmy faktoringowe
- faktoring online


Co to jest faktoring?

Z punktu widzenia prawnego  faktoring to umowa, na mocy której Ty (jako faktorant) przenosisz na przedsiębiorstwo faktoringowe (faktora) wierzytelność wynikającą z umowy sprzedaży lub innej podobnej (np. potwierdzoną fakturą VAT), w zamian za to przedsiębiorstwo faktoringowe zapłaci Ci określoną część tej wierzytelności.

Z punktu widzenia ekonomicznego faktoring to instrument finansowy mający na celu poprawić płynność finansową przedsiębiorcy, ograniczający zatory płatnicze, pozwalający na ograniczeniu ryzyka niewypłacalności kontrahenta - tym samym faktoring, w zależności od jego formy,  może pełnić funkcję pożyczkową lub ubezpieczeniową albo obie jednocześnie.

Inaczej mówiąc faktoring to nabywanie wierzytelności (bieżących, niewymagalnych i nieprzeterminowanych) od przedsiębiorców, którym wierzytelności te przysługują  z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności, pozwalający na  finansowanie działalności przedsiębiorcy w oparciu o przysługujące mu wierzytelności, z którym związane są niekiedy dodatkowe usługi, tj. przejęcie ryzyka niewypłacalności, monitoring płatności, windykacja.  

Faktoring pełni więc trzy główne funkcje: finansową, gwarancyjną i usługową.

Przykład:
Jako przedsiębiorca sprzedałeś towar o wartości 100.000 zł na fakturę VAT z terminem płatności 60 dni. 
Okazało się jednak, że trafiła Ci się okazja i potrzebujesz zastrzyku gotówki, a w kasie firmy pustki.
W tej sytuacji możesz skorzystać z usług faktora, który już teraz płaci Ci 80-95% wartości faktury. 
Ty masz pieniądze od razu. Faktor zaś należną kwotę odbierze sobie od Twojego kontrahenta. 
Różnica pomiędzy wartością faktury a kwotą jaką otrzymałeś stanowi wynagrodzenie faktora za poniesione ryzyko (bo przecież Twój kontrahent może okazać się niewypłacalny) oraz dodatkowe usługi (np. zarządzenie wierzytelnością, windykacja).

Tak wygląda faktoring w praktyce. 

Choć w dużym uproszczeniu, bo na rynku możemy spotkać kilka rodzajów faktoringu. 


Kto może skorzystać z faktoringu?

Faktoring jest przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców). 


Z faktoringu może skorzystać: 

  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej - także freelancerzy i startupy) 
  • spółek jawnych 
  • spółek partnerskich
  • spółek komandytowych
  • spółek komandytowo-akcyjnych
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
  • spółek akcyjnych (S.A.)


Rodzaje faktoringu

Faktoring właściwy (pełny): wierzytelność jest przenoszona na faktora, faktor ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta (jest to najdroższa opcja).

Faktoring niewłaściwy (niepełny): wierzytelność jest definitywnie przenoszona na faktora pod warunkiem, że kontrahent jest wypłacalny - jeżeli kontrahent okaże się niewypłacalny to wierzytelność wraca do Ciebie i musisz zwrócić pieniądze. W rezultacie to Ty ponosisz ryzyko wypłacalności (ta forma faktoringu jest tańsza).

Faktoring otwarty, półotwarty, ukryty (tajny): w zależności od tego czy Twój kontrahent wie, że skorzystałeś z faktoringu możemy wyróżnić te trzy formy faktoringu. W przypadku faktoringu otwartego faktor zawiadamia Twojego kontrahenta o zawarciu umowy faktoringowej. Przy półotwartym faktoringu kontrahent dowiaduje się o tym fakcie dopiero z wezwania do zapłaty, które wyśle do niego faktor w razie zwłoki w zapłacie. Faktoring ukryty (tajny) oznacza, że kontrahent o zawarciu umowy faktoringu się nie dowie. 

Faktoring globalny: umowa faktoringowa, która obejmuje wszystkie Twoje wierzytelności w ustalonym okresie. 

Faktoring wymagalnaściowy: przy tej formie faktoringu pieniądze otrzymasz nie po zawarciu umowy, ale dopiero wtedy, gdy wierzytelność stanie się wymagalna i Twój kontrahent przeleje pieniądze na konto faktora (ten rodzaj faktoringu jest rzadko stosowany). 

Nanofaktoring: faktoring do kwoty 50.000 zł. 

Mikrofaktoring: faktoring do kwoty 250.000 zł.


Faktoring a ubezpieczenie

Faktoring właściwy może stanowić alternatywę dla ubezpieczenia transakcji gospodarczych. 

Skoro dochodzi do definitywnego przejścia wierzytelności na rzecz firmy faktoringowej, to całe ryzyko związane z niewypłacalnością Twojego kontrahenta ponosi firma faktoringowa. 

Dla Ciebie nieważne  już  jest czy kontrahent zapłaci. 

To już nie jest Twój problem. To problem firmy faktoringowej. 

Ważne! Przy faktoringu właściwym funkcja ubezpieczeniowa dotyczy tylko konkretnej wierzytelności. W przypadku skorzystania z usług firmy ubezpieczeniowej, ubezpieczenie może dotyczyć wszystkich Twoich transakcji finansowych. 

Nie powinieneś więc traktować faktoringu jako ubezpieczenia - to tylko jedna z jego dodatkowych funkcji. 

Faktoring a pożyczka

Faktoring niewłaściwy ma wiele cech pożyczki, której zabezpieczeniem spłaty jest Twoja wierzytelność. 

Jeżeli firma faktoringowa może „zwrócić” Ci wierzytelność, jeżeli Twój kontrahent okaże się niewypłacalny, to musisz oddać uzyskane pieniądze wraz z należnymi odsetkami. 

W tej sytuacji nie ma żadnej różnicy między faktoringiem a kredytem czy pożyczką. 

Uwaga! Tego typu faktoring, będący w istocie pożyczką, jest kwestionowany przez organy skarbowe jako podstawa do odliczenia podatku VAT.

Zalety faktoringu

✔️ Ograniczenie ryzyka niewypłacalności klienta (kontrahenta).
✔️ Łatwy i dość tani instrument finansowy.
✔️ Poprawa płynności finansowej firmy bez zapożyczania się. 
✔️ Natychmiastowy dostęp do należnych pieniędzy.
✔️ Możliwość finansowania działalności firmy w oparciu o wierzytelności.
✔️ Możliwość odblokowania „zamrożonych pieniędzy”.
✔️ Możliwość uzyskania należnych pieniędzy przed okresem wymagalności.
✔️ Pozwala uniknąć zatorów płatniczych.
✔️ Można odliczyć VAT.
✔️ Dostęp do informacji na temat kondycji finansowej kontrahentów.
✔️ Możliwość skorzystania z dodatkowych usług, tj.: monitorowanie płatności, windykacja.
✔️ Można bez problemu  proponować  Klientom wydłużenie terminu płatności na długi okres (co niewątpliwie zwiększa konkurencyjność na rynku). 
✔️ Faktoring nie wypływa negatywnie na zdolność kredytową Twojej firmy.


Jak skorzystać z faktoringu?

Faktoring jest coraz popularniejszą formą finansowania w Polsce. W 2018 r. skorzystało z faktoringu około 17.000 przedsiębiorców. 

Faktoring staje się powszechny i łatwo dostępny. 

Co ciekawe, nie trzeba już udawać się do siedziby faktora (banku lub firm stricte  faktoringowych), ale można też z usług faktora skorzystać całkowicie online.


Firmy faktoringowe

Faktoring oferują zarówno banki, jak i firmy pozabankowe. 

Firmy faktoringowe mają nawet własną organizację - Polski Związek Faktorów, który dba o promocję faktoringu i pracuje nad Kodeksem Etyki. 

Faktoring online

Z usług faktoringu można skorzystać całkowicie online (podobnie jak z pożyczek pozabankowych). 

Faktoring może być dobrym rozwiązaniem dla freelancerów i małych firm, borykających się z brakiem pieniędzy na bieżące wydatki z powodu odległych bądź nieterminowych płatności.


Pracownicy małej firmy
Faktoring od niedawna dostępny jest też dla freelancerów i małych firm

Zatory płatnicze to od dawna problem polskiej gospodarki.

Kłopot z nierzetelnymi kontrahentami dotyka 85% przedsiębiorców

Wiele osób pracujących na własny rachunek albo prowadzących małe firmy zna to uczucie bezsilności, kiedy klient zwleka z zapłatą albo żąda odroczenia płatności na nieprzyzwoicie długi termin.

A pieniądze potrzebna są już dziś,  na teraz, a przeważnie na wczoraj.

Trzeba coś jeść, zapłacić czynsz, opłacić ZUS i podatki, a i pracownik domaga się wypłaty. 

Co wtedy zrobić, gdy w kasie firmy pusto?

Można postraszyć klienta albo w inny legalny sposób zmusić go do zapłaty (czasem działa, ale klienta raczej straciliśmy). Można pożyczyć pieniądze (nie polecamy). Albo można  głodować, nie płacić czynszu, ZUS-u oraz podatków i zwodzić pracowników (tego szczególnie nie polecamy). 

Można też skorzystać z faktoringu. 

Faktoring to mało znany, choć od wielu lat istniejący sposób na finansowanie bieżącej działalności firmy, pozwalający na utrzymanie płynności finansowej w trudnych czasach oraz unikanie negatywnych skutków zatorów płatniczych. 

Tak w skrócie to faktoring polega na tym, że Ty, jako przedsiębiorca, po wystawieniu swojemu klientowi faktury z odroczonym terminem płatności, idziesz do  firmy faktoringowej i dostajesz od niej gotówkę w zamian za przelanie wierzytelności wynikającej z tej faktury - Twój kontrahent płaci już nie Tobie, a firmie faktoringowej. 


Przykład

Jesteś freelancerem i masz okazję na złapanie dużego zlecenia dla poważnej firmy.  Niestety ta firma płaci nie tylko po wykonaniu zlecenia ale też żąda faktury VAT z terminem płatności 90 dni.  Nie możesz czekać 3 miesiące na wypłatę wynagrodzenia. Pieniądze potrzebne Ci są szybciej.  Z drugiej strony zlecenie jest intratne i możesz w przyszłości liczyć na kolejne. 
Co zrobić w takiej sytuacji? 
Rozważ skorzystanie z usług firmy faktoringowej. Pieniądze otrzymasz od razu po wystawieniu faktury VAT i będziesz spokojnie mógł zająć się kolejnym  zleceniem.

Zaletą faktoringu w przypadku freelancerów i małych firm jest więc także to, że mogą swoim Klientom świadczyć usługi lub sprzedawać towar z odroczonym terminem płatności. Klienci to doceniają. Niewątpliwe więc jako freelancer lub właściciel małej firmy zwiększasz w ten sposób swoją konkurencyjność. 


Jak skorzystać z faktoringu?

Obecnie to bardzo proste. 

W dzisiejszych czasach, jak wiele innych rzeczy, wszystko załatwisz bez wychodzenia z domu (czy raczej z firmy 😅). Przez internet.

I to bardzo szybko - pieniądze możesz otrzymać już tego samego dnia. 

Co musisz konkretnie zrobić? 

Po pierwsze: załóż  konto na stronie firmy faktoringowej;

Po drugie: wybierz interesującą Cię opcję faktoringu, zaakceptuj warunki współpracy i podpisz umowę (to także zrobisz online);

Po trzecie: po otrzymaniu limitu faktoringu (to kwota do której będziesz mógł rozliczać faktury), wyślij fakturę do firmy faktoringowej (też przez internet) i zamień fakturę na gotówkę. Od czego zależy cena faktoringu?

Na rynku możemy zaobserwować tak zróżnicowanie cen, że trudno jest dokonać przydatnych uogólnień. 

Ponadto, niektóre firmy nowym Klientom oferują warunki promocyjne.

Jedno możemy stwierdzić z pewnością.

Cena faktoringu zależy od jego rodzaju.

Najtańszy jest faktoring niewłaściwy (bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta), najdroższy faktoring właściwy (ryzyko wypłacalności klienta przechodzi na firmę faktoringową). 

Kobieta z ofertami promocyjnymi
Cena faktoringu jest zależna do jego rodzaju. 

Przykładowe ceny

Oto prezentacja kosztów faktoringu w 3 wybranych firmach. 
(stan na dzień r.)

Oferta najtańsza

Najtańszy jest faktoring w Idea Money.

Miesięcznie za faktoring zapłacimy 2,34%. 

Finansowanie faktury w kwocie 10.000 zł będzie nas kosztować: 
na okres 30 dni: 234 zł
na okres 60 dni: 468 zł
na okres 90 dni: 702 zł

Oferta droższa

Następna w kolejności jest oferta w eFaktoring NFG 

Miesięcznie za faktoring zapłacimy 2,99%.

Finansowanie faktury w kwocie 10.000 zł w eFaktoring NFG  będzie nas kosztować: 
na okres 30 dni: 299 zł
na okres 60 dni: 598 zł
na okres 90 dni: 897 zł


Oferta najdroższa

Najdroższa jest oferta smeo.pl

Miesięcznie za faktoring zapłacimy 3,6%.

Finansowanie faktury w kwocie 10.000 zł w smeo.pl będzie nas kosztować: 
na okres 30 dni: 360 zł
na okres 60 dni: 720 zł
na okres 90 dni: 1080 zł


Promocje

smeo.pl

W smeo.pl pierwsza faktura kosztuje tylko  1% wartości. 

Przy kwocie 10.000 zł zapłacisz więc 100  zł - i to niezależnie od okresu finansowania ( tyle wyniesie cena promocyjna za okres 30, 60 i 90 dni). Znajdź dobry faktoringZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych